KOI variaties

 
Op dit moment zijn er ruim 100 Koi variaties waarvan hieronder de meest voorkomende Koi.

.

asagi bekko d-kohaku kojaku sanke showa gin-asagi gin-kohaku gin-showa
                 
matsuba goromo goshiki s-goshiki hi-utsuri shiro utsuri kin-showa kin-shui kohaku
                 

kumonryu kumonryu p-ogon shusui tancho t-sanke t-showa y-ogon yamato
                 
                 

-

Terug naar Koi